Socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimo išvados


BĮ neįgaliųjų centro  „Klaipėdos lakštutė“ 2018 m. gruodžio 20 d. direktorės įsakymu V-349:

 *  dienos socialinės globos institucijoje  (Panevėžio g. 2  ir Lakštučių g. 6 padaliniuose)  atliktas 2018 m. rezultatų įsivertinimas, vadovaujantis Socialinės globos normų  aprašo (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1- 377 redakcija)  3 priedu „Senyvo amžiaus asmenų, suaugusių asmenų su negalia ir vaikų su negalia dienos socialinės globos normos, taikomos dienos socialinės globos centrams ir kitoms socialinės globos įstaigoms, teikiančioms dienos (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus, suaugusių asmenų ir vaikų su negalia namuose rezultatų įsivertinimas“. Numatytos priemonės įgyvendintos.

*  dienos socialinės globos asmens namuose  (Smiltelės g. 14 padalinyje)  atliktas 2018 m. rezultatų įsivertinimas, vadovaujantis Socialinės globos normų  aprašo (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1- 377 redakcija) 3 priedu  „Senyvo amžiaus asmenų, suaugusių asmenų su negalia ir vaikų su negalia dienos socialinės globos normos, taikomos dienos socialinės globos centrams ir kitoms socialinės globos įstaigoms, teikiančioms dienos (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus, suaugusių asmenų ir vaikų su negalia namuose rezultatų įsivertinimas“. Numatytos priemonės įgyvendintos. 

*  2018 m. dienos socialinės globos asmens namuose  (Smiltelės g. 14 padalinyje)  „Senyvo amžiaus asmenų, suaugusių asmenų su negalia ir vaikų su negalia dienos socialinės globos normos, taikomos dienos socialinės globos centrams ir kitoms socialinės globos įstaigoms, teikiančioms dienos (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus, suaugusių asmenų ir vaikų su negalia namuose įsivertinimas“. Numatytos priemonės įgyvendintos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puslapis "Socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimo išvados" atnaujintas 2019-11-08