Metodinis centras


BĮ Neįgaliųjų centrui „Klaipėdos lakštutė“ nuo 2007 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1- 76 įstaigai suteiktas Socialinio darbo metodinio centro statusas, patvirtintos mokymo programos:

     • socialiniams darbuotojams:

     - periodiniai kvalifikacijos kėlimo mokymai “Alternatyvūs socialinio darbo su neįgaliaisiais metodai ir orumo konstravimo strategijos” 16 akademinių valandų (8 teorinės val., 8 praktinės val.)

     • socialinių darbuotojų padėjėjams:

    – periodiniai kvalifikacijos kėlimo mokymai „Bendravimo kompetencijų stiprinimas“ 16 akademinių valandų (8 teorinės val., 8 praktinės val.)

     – įžanginiai kvalifikacijos kėlimo mokymai „Socialinio darbo žinių gilinimas dirbant su asmenimis, turinčiais negalią“ 40 akademinių valandų (30 teorinės val., 10 praktinės val.)

Kaina vienam mokymo dalyviui – 17,38 EUR 60 LT (vienos dienos).

Išsamesnė informacija telefonu 416 160.

Mokymai socialiniams darbuotojams:

2017m. gruodžio 14-15 dienomis vyks mokymai socialiniams darbuotojams tema "Alternatyvūs socialinio darbo su neįgaliaisiais metodai ir orumo konstravimo strategijos" 16 ak. val. (programos kodas 596870946). Mokymų kaina 34,76 eur.  Pridedama registracijos forma.

Registracijos forma

Puslapis "Metodinis centras" atnaujintas 2017-11-14