Metodinis centras


Socialinių  paslaugų  priežiūros  departamento prie Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos direktoriaus  2018 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V1-317 „Dėl socialinio darbo metodinių centrų tvirtinimo“ BĮ neįgaliųjų centrui "Klaipėdos lakštutė" suteiktas socialinio darbo metodinio centro statusas.  2018-06-19 išduotas socialinio darbo metodinio centro pažymėjimas Nr. 2.

Socialinio darbo metodinio centro pažymėjimas

Informacija apie organizuojamus mokymus:

BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ 2019 m. balandžio 15-19 d. organizuoja įžanginius socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo mokymus „Socialinio darbo žinių gilinimas dirbant su asmenimis, turinčiais negalią“ (40 ak. val.). Mokymų kaina 86,90 eur. 

Registracija vykdoma iki 2019 m. balandžio 5 d. tel. (46) 416065 arba el. paštu klaipedoslakstute@gmail.com .

 Už mokymus atsakingas asmuo: Roma Fabijonavičiūtė-Genienė direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams.

 


Puslapis "Metodinis centras" atnaujintas 2019-03-15