Mokymai


 Patvirtintos mokymo programos:

     • socialiniams darbuotojams:

     - periodiniai kvalifikacijos kėlimo mokymai “Alternatyvūs socialinio darbo su neįgaliaisiais metodai ir orumo konstravimo strategijos” 16 akademinių valandų (8 teorinės val., 8 praktinės val.)

     • socialinių darbuotojų padėjėjams:

    – periodiniai kvalifikacijos kėlimo mokymai „Bendravimo kompetencijų stiprinimas“ 16 akademinių valandų (8 teorinės val., 8 praktinės val.)

     – įžanginiai kvalifikacijos kėlimo mokymai „Socialinio darbo žinių gilinimas dirbant su asmenimis, turinčiais negalią“ 40 akademinių valandų (30 teorinės val., 10 praktinės val.)

Kaina vienam mokymo dalyviui – 17,38 EUR 60 LT (vienos dienos).

Išsamesnė informacija telefonu 416 160.

Socialinio darbo metodinio centro pažymėjimas

Informacija dėl organizuojamų įžanginių mokymų

BĮ Neįgaliųjų centras "Klaipėdos lakštutė" organizuoja socialinių darbuotojų padėjėjų įžanginius mokymus, tema "Socialinio darbo žinių gilinimas dirbant su asmenimis, turinčiais negalią" (40 akad. val.). Mokymai vyks 2018 m. birželio 25-29 dienomis (5 dienos).

Programa yra patvirtinta 2014-09-04 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Bus išduodami pažymėjimai. Mokymų kaina 86,90 eurų. Į mokymų kainą neįskaičiuotos maitinimo ir nakvynės išlaidos. Registracija vykdoma iki 2018-06-18. Mokymai vyks susidarius 15 asmenų grupei.

Registracijos forma

Puslapis "Mokymai" atnaujintas 2018-06-22