Komisijos ir darbo grupės


Nuolatinės neblaivumo darbe prevencijos komisija

Roma Fabijonavičiūtė - Genienė - direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams

Jekaterina Gudincova - padalinio vadovė socialinėms paslaugoms asmens namuose

Danguolė Navardauskienė - bendrosios praktikos slaugytoja

Labdaros ir paramos komisija (2017-11-06 V-193)

Roma Fabijonavičiūtė-Genienė-direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams 

Agnė Urbikienė - padalinio vadovė socialinėms paslaugoms institucijoje 

Rita Ramanauskienė - socialinė darbuotoja (organizatorė) 

Asta Matijošiūtė-Kosareva-administratorė

Trumpalaikio, ilgalaikio turto nurašymo ir likvidavimo komisija

Pirmininkė

Roma Fabijonavičiūtė-Genienė-direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams

Nariai

Nijolė Kaveckienė-bendrosios praktikos slaugytoja

Asta Matijošiūtė Kosareva -administratorė

Kristina Ignatavičiūtė-socialinio darbuotojo padėjėja

Viešojo pirkimo komisija

Komisijos pirmininkė

Greta Adomaitytė - direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriems reikalams

Sekretorius

Asta Matijošiūtė- Kosareva - administratorė

Nariai

Roma Fabijonavičiūtė- Genienė -direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams

Agnė  Urbikienė- padalinio vadovė socialinėms paslaugoms institucijoje

Jekaterina Gudnicova - padalinio vadovė socialinėms paslaugoms asmens namuose

Rita Barsienė- apskaitos specialistė

EQUASS assurance sistemos diegimo įstaigoje darbo grupė

Koordinatorė

Roma Fabijonavičiūtė-Genienė-direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams

Nariai

Agnė Urbikienė -padalinio vadovė socialinėms paslaugoms institucijoje

Jekaterina Gudnicova - padalinio vadovė socialinėms paslaugoms asmens namuose

Vitalija Burlaka - vyresnioji socialinė darbuotoja

Renata Vytuvytė- socialinė darbuotoja

Raminta Indrišiūnienė- socialinė darbuotoja

Rita Ramanauskienė- socialinė darbuotoja (organizatorė)

Puslapis "Komisijos ir darbo grupės" atnaujintas 2018-08-02