Naujienos

2017-06-16 10:06:12

Tarptautinis bendradarbiavimas

2017 m. birželio 9 d. BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ administracija ir socialiniai darbuotojai  dalyvavo Latvijos Profesinio tobulėjimo centro „Aisma“ organizuotame kvalifikacijos kėlimo seminare „Socialinė gerovė tarpdisciplininiu požiūriu“,  kuris vyko Rygoje. Taip pat po seminaro buvo aplankytas Rygos centras „Rūpju berns“. Pasidalinta gerąja patirtimi, užmegztas bendradarbiavimas, aptartos projektų vykdymo galimybės.