Naujienos

2016-11-08 01:11:20

Šviesos šventė

Lapkričio 2-a diena neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“ (Lakštučių g. 6) buvo ypatinga. Pirmoje renginio pusėje paminėjome mirusiųjų dieną, aptarėme šios dienos reikšmę ir svarbą.

Vėlines šventė dar pagonys. Jie dažydavo kiaušinius raudonai ir juodai, nešdavo juos ant kapų ir tikėdavosi, kad tai atneš jiems gerą derlių. Senoliai pasakoja, kad anksčiau nebuvo  papročio per Vėlines degti kapinėse žvakučių, kaip šiais laikais. Anksčiau vėlėms būdavo keliamos puotos. Dar XIX amžiuje kai kuriuose Lietuvos regionuose buvo paprotys ruošti kapinėse ar namuose vaišes ir kviesti į jas savo mirusiuosius.  Pavakarieniavus pačiose kapinėse, jose būdavo paliekama maisto vėlėms. Kartais kapai būdavo palaistomi medumi ar vynu. Ir tik vėliau ypatinga reikšmė priskirta ugniai. Manyta, kad ugnis pritraukia vėles, todėl ir dabar  joms degamos žvakės. Degindami žvakes gyvieji susitaiko su mirusiaisiais. Taip pat ir mes, siekdami prisiminti ir pagerbti  mirusius artimuosius uždegėme kiekvienas savo atneštą žvakelę.

Tylos minute pagerbę mirusiuosius, pradėjome antrąją renginio dalį – „Šviesos šventę“, kurioje kiekviena veikla pristatė savo gamintus šviesos žibintus.  „Šviesos šventės“ tikslas buvo visiems priminti, kad nors lauke tamsu, kiekvieno širdyje visada šilta ir šviesu. Sielos šviesa ir yra tikroji žibinto šviesa. Šviesos šventė sustiprina žmogų, pripildo jį vidinės šviesos, suteikia pasitikėjimo, įkvepia kūrybai ir suteikia daug vilties bei prasmės kiekvienai gyvenimo dienai.