Naujienos

2018-01-24 12:01:50

Sveikinimai garbingo Jubiliejaus proga!

2018-01-18 d. įstaigos direktorė Danutė Daukantienė ir vyresnioji socialinė darbuotoja Kristina Uskovienė pasveikino garbingo 95 metų sukakties sulaukusią projekto " Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste" paslaugų gavėją Adolfiną Milienę.  Jubiliejaus proga palinkėjome dar daug ilgų gyvenimo metų. Sukaktuvininkė Adolfina visiems nuoširdžiai dėkojo už sveikinimus bei pakvietė drauge išgerti arbatos ir pabendrauti. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos moteriai teikiamos nuo 2017 metų gegužės 29 dienos. Paslaugos teikiamos 5 kartus per savaitę po 2 valandas.