Naujienos

2017-02-01 09:02:21

Sveikiname!

017-01-30 d. įstaigos direktorė D. Daukantienė ir kiti administracijos darbuotojai pasveikino garbingo 90 metų sukakties sulaukusį projekto " Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste" paslaugų gavėją Petrą Lukošių. Sukaktuvininkas Petras visiems nuoširdžiai dėkojo už sveikinimus bei pakvietė drauge išgerti arbatos ir pabendrauti.