Naujienos

2017-11-27 02:11:53

Susitikimas Su Medeinės mokyklos mokiniais floristikos veikloje

Žmonės su proto negalia, tokie riboti intelektualiai, dažniausiai yra gabesni, labiau apdovanoti už kitus tarpusavio santykiais ir širdies bendryste. Intelekto nepajėgumą jiems su kaupu kompensuoja vidinis paprastumas ir stipresnis pasitikėjimas kitais“. ( J.Vanier)

Lapkričio 23 d. BĮ Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“ (Panevėžio g. 2) vyko projekto „Žingsnis po žingsnio“ tęsinys, kurio dalyviai yra mūsų įstaigos lankytojai ir Klaipėdos Medeinės  mokyklos 9b ir   10 b.  specialiųjų – lavinamųjų klasių mokiniai. Šio projekto vienas iš uždavinių – rengti  susitikimus  su  „Klaipėdos lakštutės“ jaunuoliais, bendradarbiauti per užimtumo veiklas. Bendras edukacinis užsiėmimas šį kartą pravestas floristikos veikloje. Mokiniai ir jaunuoliai gamino kalėdinius žaisliukus ir sveikinimo atvirukus. Užimtumo  veiklos metu vyravo draugiškas bendravimas ir kūrybiška atmosfera.  Tokie susitikimai suartina bendruomenės narius, suteikia galimybę labiau pažinti vienas kitą.  Bendraudami ir bendradarbiaudami projekto dalyviai daro vieni kitiems tam tikrą įtaką: keičia jausmus, požiūrius ir elgesį.  Be abejo, bendravimas suteikia mums galimybę geriau suprasti ir pažinti save pačius. Lygindami save su kitais, darome išvadas, kas mes esame, kokie esame: kokie mūsų gebėjimai, įgūdžiai, vertybės, ir pan. Per tokį socialinį poreikį siekiame rasti savo vietą visuomenėje. Atskleisti savo galimybes, gabumus ir išreikšti save nepalaikant ryšių su kitais žmonėmis būtų neįmanoma. Supažindinimu su floristikos menu siekiama įgyvendinti šio projekto tikslą: sudaryti sąlygas mokinių karjeros kompetencijoms ugdytis.