Naujienos

2016-08-12 12:09:43

Rusų tautai skirta savaitė

Rugpjūčio 8 dieną prasidėjo savaitė, skirta Rusijos kultūrai. Pirmadienį, rugpjūčio 8 dieną visi centro lankytojai ir darbuotojai lankėsi pravoslavų cerkvėje, esančioje Liepų gatvėje. Cerkvėje su mumis bendravo tėvas Piotras. Papasakojo apie ikonas, įdomiai nušvietė gyvenimo tiesas, palaimino ,,Klaipėdos lakštutę’’.

Sekančią dieną salėje vyko Rusijos, kaip šalies, pristatymas. Žiūrėjome skaidres, klausėmės pasakojimo. Trečiadienį centro lankytojai nuotaikingai suvaidino rusų liaudies pasaką ,,Ropė’’. Paskui visi pasivaišino cukinijų pyragu. Penktadienį kepėme bandeles su kopūstais. Po pietų, pasipuošę karūnomis, kurias visą savaitę dekoravo visos veiklos, mokėmės šokti šokį ,,Kalinka’’. Pašokę, pasivaišinome bandelėmis ir toliau šokome diskotekoje, kur skambėjo populiari Rusijos estrados muzika.