Naujienos

2016-04-07 06:04:56

Rėmėjų dovanos

BĮ Neįgaliųjų centre ,,Klaipėdos lakštutė“ apsilankė rėmėjai, kurie mūsų centrui padovanojo du treniruoklius. Viso centro lankytojai ir kineziterapijos kabinetas nuoširdžiai dėkoja poniai Nijolei Ramaškienei prisidėjus prie fizinės veiklos galimybių gerinimo dovanojant sportinį inventorių.
Kad ir koks stiprus, išmintingas ir veiklus būtų žmogus – jam be kito žmogaus būtų sunku. Tik būdami drauge ir jausdami vienybę mes galime daugiau!