Naujienos

2017-11-03 11:11:02

Mokymai darbuotojams „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Spalio 30d. vyko pažintiniai mokymai darbuotojams „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. BĮ Nęįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ siekia socialinių paslaugų kokybės pripažinimo ir sertifikavimo pagal EQUASS socialinių paslaugų kokybės sistemos standartus ir nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. dalyvauja VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.