Naujienos

2017-12-28 10:12:56

Mišios Šv. Kazimiero parapijos koplyčioje

Gruodžio 20d. rytą  BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ jaunuoliai, darbuotojai ir tėveliai susirinko Klaipėdos Šv. Kazimiero koplytėlėje, kurioje vyko Šv. Mišios už mūsų bendruomenę. Esame dėkingi  parapijos klebonui - kun. Rolandas Karpavičiui už galimybę susiburti bendrai maldai  ir nuoširdų bei prasmingą  bendravimą. Džiaugiamės, kad mūsų bendruomenė  gausiai susirinko ir sudalyvavo šventinėse mišiose.