Naujienos

2016-12-29 11:12:36

Kūčių vakaras

   2016-12-23 BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“  (Lakštučių g.) jaunuoliai ir darbuotojai buvo pakviesti išgyventi Kūčių vakarienės slėpinį.

   Renginyje dalyvavo Klaipėdos m. Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos vikaras Kun. TOMAS LEVICKI  OFM Conv. Šventimą pradėjome nuo pantomimos. Centro lankytojai vaidino Jėzaus gimimą iš Evangelijos pagal Luką (LK 2, 1-14)

   Kun. Tomas Levicki pasakojo apie Kūčias - Kristaus gimimo išvakares.  Po maldos visi dalinomės šventintais kalėdaičiais, išsakydami vieni kitiems palinkėjimus.

   Renginio metu darbuotojai paskelbė jaunuolių gerus darbus, atliktus per Adventinį laikotarpį. Įstaigos klientai, atsidėkodami darbuotojams (kiekvienai veiklai) padovanojo po angeliuką.

     Lapeliai su surašytais jaunuolių gerais darbais buvo sudėti į dėžutę ir nunešti prie prakartėlės. Tai buvo dovana Kūdikėliui Jėzui.

  Dalyviai savo grupelėse ant širdelių surašė linkėjimus. Visi jaunuoliai gavo  dovanėles, po angeliuką ir saldainių.

  Renginio pabaigoje kun. Tomas Levicki visus palaimino. Patyrėme ramaus buvimo kartu džiaugsmą.