Naujienos

2018-02-07 10:02:23

Jaunuolių tarybos rinkimai Lakštučių g.6

Vasario 5 d. išsirinkome 5 naujus jaunuolių tarybos narius, kurie atstovaus įstaigos paslaugų gavėjų interesus, bendrai spręs iškilusias problemas ir teiks savo pasiūlymus produktyvesnei įstaigos veiklai. Jaunuolių tarybos rinkimai vyko pagal numatytą tvarką, slaptu balsavimu išreiškiant savo nuomonę balsavimo biuleteniuose. Susumavus rezultatus paskelbti nugalėtojai. Iš 30 kandidatų, į tarybą išrinkti penki jaunuoliai: Vainius Mockus, Svetlana Kovalčuk, Laurynas Venckus, Stanislovas Jankus ir Indrė Šerkšnaitė. Sveikiname naująją jaunuolių tarybą ir linkime Jiems prasmingų darbų atstovaujant visų jaunuolių interesus!