Naujienos

2015-12-07 05:12:05

Įstaigos prisistatymas visuomenei

Praėjus vos porai savaičių po neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ padalinio atidarymo, naujoji įstaiga plačiai atvėrė duris ir pristatė socialinę veiklą kolegoms, partneriams, draugams ir rėmėjams. Džiaugiamės, kad čia apsilankė ir LR socialines apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų skyriaus vedėja Daiva Buivydaitė – Garbštienė. Tik bendradarbiaudami mes galime dalintis įgyta patirtimi, o tai svarbus veiksnys siekiant pagerinti socialinės globos paslaugų kokybę. Kokybės užtikrinimą garantuoja profesionalūs darbuotojai bei tikslingai taikoma socialinio darbo metodų įvairovė. Dienos socialinės globos centre asmenims su negalia taikomi socialinio darbo metodai grįsti stiprybių perspektyvos principais, juk visi žmonės turi stiprybių ir galimybių. Tam būtina tik išsiaiškinti asmenų, turinčių negalią, stipriąsias puses, jas pripažinti ir patvirtinti visais įmanomais būdais. Būtina atpažinti ir savo pačių stiprybes. Naudojantis šiais socialinio darbo metodai asmenims su negalia leidžiama sukurti tokią fizinę ir socialinę aplinką, kurioje jie patiria psichosocialinį įgalinimą bei pasiekia aukštesnius rezultatus. Įstaigos lankytojas Ruslanas Šurujevas, kuriam šiemet suteiktas liaudies menininko vardas, naująsias patalpas papuošė asmenine karpinių paroda. Šį talentą jam per dešimt įstaigos lankymo metų padėjo atskleisti socialinė darbuotoja Zita Doveikienė. Svečius pasveikino koncertuojanti jaunuolių grupė „Pajūrio spalvos“, kurie natas skaito spalvomis. Mūsų jaunuoliai - nacionalinio Spalvų muzikos orkestro dalele, atstovaujanti Klaipėdos miestą. Spalvų muzikos metodikos moko muzikos vadovas ir užimtumo specialistas Albertas Burba. Taikydami įvairius socialinio darbo metodus bendravimą grindžiame pagrindine komunikacine kompetencija, todėl itin aktualios dienos centruose bendravimo su negalią turinčiais asmenimis gebėjimų, alternatyvių socialinio darbo metodų ir orumo konstravimo strategijų sąsajos. Mūsų įstaigoje taikomi tokie alternatyvūs socialinio darbo metodai kaip šokio judesio terapija, kurią veda kūno judesio terapijos praktikė ir užimtumo specialistė Dovilė Binkauskaitė bei augmentinė ir alternatyvioji (nekalbinė) komunikacija. Tai papildoma bendravimo priemonių sistema, naudojama asmenims, negalintiems išreikšti savo minčių žodžiais ar garsais. Atveriamos kompiuterinių technologijų bei kitų šiuolaikinių pagalbos priemonių galimybės, suteikia įdomumo ir patrauklumo komunikacijos bei ugdymo procesui. Šias galimybes atveria asmenims su ypatingai sunkia negalia ir profesionaliai pritaiko įstaigos socialinis darbuotojas Artiom Kazakovcev .

Įstaigos padalinyje naujai suburtai socialinio darbo komandai reikės ne tik tęsti pradėtas socialines ir užimtumo veiklas bet ir tobulinti, atsižvelgiant į mūsų įstaigos lankytojų bei jų šeimų lūkesčius.

BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ direktorė, socialinio darbo ekspertė Danute Daukantiene