Naujienos

2019-10-08 10:10:52

Erasmus+ projekto „Paramos stiprumas“ gerosios patirties sklaida Slovakijoje

Socialinės paslaugos ir jų teikimas žmonėms su negalia turi didelę reikšmę jų gyvenimo kokybei, apimančiai žmogaus dvasinę (emocinę), socialinę ir fizinę gerovę. Žmonių su negalia pasiruošimas gyvenimui, užimtumas, jų savivertė yra svarbus veiksnys, vykdant jų socializaciją, integraciją į visuomenę. Visuomenės humanistinio požiūrio ir  egzistencinių, įgalinimo nuostatų plėtra verčia socialinių paslaugų teikėjus išsamiau domėtis dienos centro lankančių žmonių poreikiais ir užimtumo galimybėmis, tenkinant tuos poreikius. Siekiant tobulinti socialinių paslaugų įvairovę ir jų teikimo organizavimą Klaipėdos m. dienos centre „Klaipėdos lakštutė“, taikant EQUASS kokybės sistemą, reikalingas socialinių paslaugų – užimtumo veiklų organizavimo plėtimas, gerinimas, atsižvelgiant į  paslaugų gavėjų poreikius, ligos diagnozę, asmenines savybes. Tam tikslui įgyvendinti BĮ neįgaliųjų centro "Klaipėdos lakštutė" atstovai 2019 m. rugsėjo 23-28 d. vyko su gerosios patirties vizitu į Slovakiją Erasmus+ projekto „Paramos stiprumas“.  Kartu su projekto partneriais iš Lenkijos, Suomijos ir Slovakijos lankėmės Banske - Bystrica miesto įstaigose. Miesto bendruomenės nariai dalinosi gerąja patirtimi per projekto dalyvių dalyvavimą kūrybinėse dirbtuvėse, per spektaklio peržiūrą, kuriame vaidino žmonės su negalia. Dalyvaudama projekte, dienos centro atstovams buvo suteikta galimybė stebėti vieno iš spektaklių repeticiją „Message from Another Star“, dalyvauti paskaitoje pristatyme, kurio metu buvo demonstruojami įvairūs terapiniai teatro pratimai. Darbinės savaitės eigoje vyko pristatymai apie meninę ir socialinę veiklą Slovakijoje. Projekto atstovai įvairių įstaigų dalyvavo praktiniame teatro seminare, kurio metu buvo kuriamas performansas, taip pat muzikos užsiėmime kuriame mokėsi dainavimo ir ritmo pratimų.  Bendraudami turėjome galimybę plačiau susipažinti su partnerių įstaigos veikla ir patirtimi. Projekto partneriams buvo pristatytos vykdomos kultūrinės, meno, socialinės veiklos, vykdamos Slovakijos mieste Banske - Bystrica. Analizuojant Slovakijoje įgytą patirtį, pastebėta, kad siekiant efektyvesnės socialinio dalyvavimo didinimo politikos socialinių paslaugų ir socialinės gerovės sistemose, reikia numatyti didesnį paslaugų gavėjų aktyvumą, stiprinant grįžtamąjį ryšį, plėtojant individualų socialinių paslaugų prieinamumą, įtraukiant juos į užimtumo planavimą, valdymą, vykdymą. Supažindinimui BĮ neįgaliųjų centro darbuotojams ir paslaugų gavėjams artimiausiu laiku bus pristatyta išvykos prezentacija su vaizdine medžiaga, siekant panaudoti šią vertingą ir nepakartojamą patirtį.