Naujienos

2015-11-13 06:11:50

Džiaugsmingi plojimai antradienį skambėjo BĮ Neįgaliųjų centre "Klaipėdos lakštutė", švenčiančiame savo įkurtuves

Džiaugsmingi plojimai antradienį lapkričio 10 d. skambėjo neįgaliųjų centre "Klaipėdos lakštutė", švenčiančiame savo įkurtuves. Renovuotose patalpose, esančiose adresu Panevėžio g. 2. Įsikūrusiame centre teikiamos dienos socialinės globos instititucijoje paslaugoms asmenims su proto negalia.

Buvusios "Medeinės" mokyklos trečiojo aukšto patalpose buvo atliktas remontas bei įsigyta visa reikalinga įranga, baldai, sutvarkyta lauko aplinka.

Čia teikiamos dienos socialinės globos paslaugos 40-čiai asmenų, turinčių proto negalią. Iš jų 20 – su sunkia negalia. Centre vykdomos užimtumo veiklos – rankdarbiai, dailė, muzika, namų ruoša, šokio judesio terapija. Šias paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, ergoterapeutas, kineziterapeutas, psichologas ir kiti specialistai.