Naujienos

2016-06-07 11:07:07

Draugadienis

Puikaus asmenų su negalia projekto „Draugadienis“ įkvėpti, Lietuvos neigaliųjų dienos centrų vadovai ir  darbuotojai rinkosi prie apskrito stalo draugadieniui  Klaipėdoje. Susitikimas vyko BĮ neigaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ naujajame padalinyje. Pasirinkta tema „Pažangių ir naujoviškų socialinio darbo metodų diegimas dienos centruose“ sudomino kolegas, kurie atvyko iš aštuonių miestų. Pagrindinis tikslas - pasidalinti įstaigų klientų ir darbuotojų pasiekimais, patirtimi, naujais socialinio darbo metodais bei problemomis. Socialiniai darbuotojai kaskart turi ieškoti naujų socialinio darbo metodų, kad įgalintų ir kokybiškiau padėtų savo klientams. Geriausius problemų sprendimo būdus galima rasti ne tik keliant savo profesinę kompetenciją bet ir dalinantis jau turima patirtimi. Praktinio darbo metodai yra socialinio darbo profesijos pagrindas. Tik jais įrodomas profesijos gebėjimas spręsti iškilusias problemas bei socialiniam darbuotojui patikėtus uždavinius. Žmonių su negalia pasiekimai ir galėjimai, taikant kuo įvairesnius  darbo metodus, lemia profesijos prestižą visuomenėje.
Savo patirtimi dalijosi Vilniaus dienos centras „Šviesa“, Kauno neįgalaus jaunimo užimtumo centras, Šiaulių ir dienos socialinės globos centras „Goda“, Trakų neįgaliųjų užimtumo centras, Telšių socialinių paslaugų  centras, Raseinių dienos centras „ Vilties takas“, Palangos bei Priekulės socialinių paslaugų centrai. Po susitikimo diskusijos  vyko laive „Venus“ plaukiant po marias ir klausantis Lietuvos jūrų muziejaus istoriko muziejininko Dainiaus Elerto  nuoširdaus pasakojimo apie Klaipėdos miesto bei uosto istoriją ir dabartį.
Esame dėkingi  laivo „Venus“ direktoriui Vaidui Lomsargiui, kapitonui ir visai komandai už gražią ir saugią kelionę,  už suteiktą galimybę Lietuvos dienos centrų darbuotojams pajusti  jūros vėjo vėsą, bangų supimą ir artimiau  susipažinti su mūsų miesto  istorija.   Akivaizdu, kad socialinį darbą dirbantys darbuotojai  nori  ir turi bendradarbiauti ir taip plėtoti socialinių įstaigų  tinklą. Sekantis susitikimas planuojamas Raseiniuose.
BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ direktorė, socialinio darbo ekspertė Danutė Daukantienė