Naujienos

2017-09-14 01:09:45

Dalyvavimas projekte

Nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė dalyvauja VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Sudarytos projekto vykdymo sutarties tikslas - Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos EQUASS diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą. EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.