Naujienos

2019-03-26 12:03:09

Dalyvavimas konferencijoje Klaipėdos universitete

Kovo 22 d. Klaipėdos universitete vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Į SVEIKĄ GYVENSENĄ IR SKAIDRIĄ BŪTĮ VYDŪNO KELIU“ skirta sveikatos mokslų fakulteto veiklos 20-mečiui paminėti. Vakarų Lietuvoje gyvenusio ir dirbusio didžio lietuvių tautos šauklio į nepriklausomą, skaidrią ir sveiką tautos būtį Vilhelmo Storostos Vydūno sukurta sveikos gyvensenos ideologija tapo KU Sveikatos mokslų fakulteto siūlomų studijų programų pagrindu. BĮ neigaliųjų dienos centro bendruomenė taip pat  labai domisi sveikos gyvensenos tradicijomis, siekiant pagerinti paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę. Tam tikslui įgyvendinti mokslinėje konferencijoje dalyvavo ir mūsų įstaigos darbuotojai. O užimtumo specialistė Marina Bondareva parengė stendinį pranešimą „UŽIMTUMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMAS DIENOS CENTRE KAIP ŽMONIŲ SU PROTINE NEGALIA GYVENIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PRIELAIDA“. Stendiniame pranešime pateikta informacija apie įstaigoje vykdančias veiklas remiantis baigiamojo darbo tyrimo rezultatais. BĮ neįgaliųjų dienos centro „Klaipėdos lakštutė“ socialinių paslaugų teikimo tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Socialinės paslaugos teikiamos siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms, taip pat visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti. Organizuojant užimtumą, renginius, popietes, šventes, veiklos grupeles, dienos centro darbuotojai turi galimybę artimiau bendrauti su klientais. Juk bendra veikla, kartu su neįgaliuoju jį padrąsina, paskatina, jis tampa komunikabilesnis, atviresnis, o pagyrimas, ar bet koks geras žodis, neįgaliajam yra labai svarbus. Žmogaus su negalia gyvenimas gali būti įdomus ir prasmingas. Valios pastangų ir  vertybinių nuostatų pasirinkimo dėka kiekvienas žmogus savo gyvenimą gali pakreipti norima linkme. Įstaigoje atliktu moksliniu tyrimu nustatyta, kad dienos centro teikiamos paslaugos užtikrina gyvenimo kokybės lankytojų gerėjimą, jų įgalinimą, socialinių problemų mažėjimą, svarbiausių žmonių su negalia poreikių patenkinimą, neįgaliųjų aktyvumo didėjimą, centro pagalbą sprendžiant socialines problemas.