Naujienos

2017-03-15 09:03:12

“BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ 2016 m. veikla. Geroji patirtis“

2017 m. kovo 10 d. BĮ neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“ įvyko konferencija “BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ 2016 m. veikla. Geroji patirtis“. Įstaigos direktorė Danutė Daukantienė pristatė 2016 m. veiklos ataskaitą. Direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriems reikalams Greta Adomaitytė pristatė 2016 m. finansinę ataskaitą ir patvirtintą 2017 m biudžetą, pateikė informaciją apie sudarytas sutartis su tiekėjais. Padalinio vadovai socialinėms paslaugoms institucijoje apžvelgė teikiamų socialinių paslaugų statistiką, pateikė informaciją apie vykdomas veiklas ir projektus, pristatė  2017 m. iškeltus veiklos uždavinius. Psichologė Toma Imbrasienė pristatė įstaigoje vykdomą Kaniterapijos veiklą, analizavo jos poveikį įstaigos klientams.