Naujienos

2017-06-07 10:06:50

Akcija “Gera bendrauti”

  Praėjusį rugsėjį abiejuose BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ padaliniuose startavo akcija pavadinimu „Gera bendrauti “, kurios tikslas - skatinti ir stiprinti jaunuolių norą bendrauti bei bendradarbiauti, ugdant jų socialinius įgūdžius, stiprinant pasitikėjimą savimi ir kitais. Akcijos metu jaunuoliai kartą į mėnesį organizuodavo susitikimus su kito padalinio jaunuoliais, kurių metu aptardavo tarybai rūpimus klausimus, dalindavosi savo patirtimi, išgyvenimais, kilusiais sunkumais ar ateities planais. Diskusijų metu jie mokėsi vienas kitą išgirsti, suprasti ir priimti. Kiekvienas susitikimas buvo kruopščiai planuojamas: aptariama tinkamiausia susitikimo data, ruošiamos vaišės, bei aptariamos pokalbių temos, ruošiamos simbolinės, pačių rankomis darytos, dovanos.

 Bendraudami mes supratome, kad bendravimas - tai universali vertybė- ji būdinga visiems arba beveik visiems žmonėms. Tai vertybė, kurios nepasiekus, sunkiai įgyvendinami kiti svarbiausi žmogaus pasiekimai - poreikis gerai vertinti ir gerbti save, pasiekti aukštą asmenybės saviraišką.

  Dalyvių nutarimu, šią akcija planuojama sėkmingai tęsti toliau.