Naujienos

2019-07-04 03:07:48

Ačiū, kad esame kartu

BĮ neįgaliųjų centras “Klaipėdos lakštutė” 2019 m. birželio 17-21 dienomis šventė savo veiklos 20 – metį. Renginiai prasidėjo šventiniais pusryčiais, skambant jaunuolių spalvų muzikai. Įstaigos pasveikinti atvyko Klaipėdos miesto savivaldybės atstovai, kolegos, socialiniai partneriai, draugai ir bendraminčiai. Buvo pagerbti paslaugų gavėjai, jų šeimos nariai, ilgamečiai darbuotojai. Nuo įstaigos įsikūrimo čia dirba socialinė darbuotoja Zita Doveikienė, kiek vėliau darbą pradėjo direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Roma Fabijonavičiūtė - Genienė Net dešimt darbuotojų įstaigoje dirba dešimtmetį. Džiaugiamės paslaugų gavėjai,  kurie įstaigą lanko nuo jos įsikūrimo dienos, didžiuojamės tais, kurie savo darbais  ir talentais viešina įstaigos vardą ir tais, kurie savo buvimu suteikia įstaigai prasmę. Renginiai išsibarstė po visą Klaipėdą, miesto viešose erdvėse vyko projektai „Muzikiniai ekspromtai viešose erdvėse“, VšĮ Šeiko šokio teatro performansas, „Pradžia“, Apeirono teatro „Dialogai“, grojo  neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras. Įstaigoje, Lakštučių g. 6 buvo atidengta ir kun. brolio Benedikto pašventinta skulptūra „Globos angelas“. Autorius tautodailininkas R. Puškorius. Vyko graži šventė visai bendruomenei, koncertas, sveikinimai, palinkėjimai. Ilgiausių metų ir sveikatos linkėjo kolegos atvykę iš Lenkijos, Suomijos ir Slovakijos. Tai Erasmus + projekto „Paramos stiprumas“ dalyviai, kurių tikslas keistis gerąja patirtimi, stiprinti partnerystę ir ryšius tarp organizacijų, siekiant pagerinti neįgaliųjų gyvenimo kokybę. Svečiams buvo pristatytos socialinio darbo, alternatyviosios komunikacijos, apiterapijos ir kaniterapijos metodikos ir praktinis jų taikymas asmenims su sunkia negalia. Prie šventės renginių prisidėjo daug rėmėjų: DFDS A/S Lietuvos filialas, AB Klaipėdos energija, UAB SDG, UAB Klaipėdos liftas, AB Smiltynės perkėla, UAB Pastatų diagnostika ir statyba, LSKD „Guboja“, UAB Naudava, Lietuvos Jūrų muziejus ir pavieniai asmenys ne tik piniginėmis lėšomis, bet ir savo darbu, maistu, saldumynais, delfinų pasirodymu.

                                                                               Direktorė Danutė Daukantienė